Земеделска земя.

02.12.2011г. 08:32:42
Имам нива,която я обработвам от 15 години,но нямам документ за нея.Заявена е в подземлената комисия през1999г,но е възстановена на осиновения син ,който е убил собственика на нивата/баща си/.Осиновения син и баба ми са брат и сестра,като баба ми е единственото дете на собственика на нивата.От общината ми отказват удостоверение за наследник на собственика на нивата с мотив ,че е починал 1940г. и няма данни за лицето.Притежавам копие от смъртния му акт и акта за раждане на баба ми.Какво да направя за да си прехвърля нивата на баба ми,като и в момента си я ползвам но нямам документи?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар