Оспорване на дарение

18.09.2011г. 12:26:22
На мъжа ми бащата дари половината двустаен апартамент. Колко шансове има мъжът ми да го оспори?

Правни мнения, съвети и коментари

08.11.2020г. 02:20
За точен отговор са необходими допълнителни подробности и преглед на нотариалния акт. Консултирайте се на място с адвокат.

Коментар