Казус - Договор за дял

  • Здравейте, Приятел със собствено ЕТ има нужда от пари и е готов да продаде дял от прихода и собствеността на фирмата. Възможно ли е това да стане тъй като става въпрос не за дружество, и ако е възможно какъв договор ни е необоходим? Благодаря.

    Правни мнения, съвети и коментари