Издръжка за дете

13.09.2011г. 06:46:31
Имам ли право чрез дело да получа издръжка за дете 5 години назад

Правни мнения, съвети и коментари

18.10.2017г. 05:55
Здравейте!Издръжка може да бъде потърсена до една година назад от предявяването на иска. адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес:гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий"23, тел.0899783674

Коментар