Договор за дарение

04.04.2011г. 07:26:24
Може ли да се изготви договор за дарение ,като едното лице е в чужбина, а другото в България?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар