Закупуване на парцел

09.01.2012г. 05:08:03
Здравейте! През 2003г фирмата ми закупува сгради от Агенцията за държавни вземания. Сградите се намират върху парцел собственост на Министерство на земеделие и гори в стопанския двор на едно село. Върху този парцел има общо 4 сгради, три от които собственост на фирмата ми, а четвъртата е била собственост на кооперация. В последствие тази кооперация тъй като е дължала пари на един от кооператорите си решава да го компенсира като му даде тази сграда да я продаде като материал и така да си възстанови сумата. През 2011г. на общо събрание на дружеството ни взехме решение да закупим парцела върху който са сградите ни. Подадохме молба до Областна дирекция на ЗГ, както и всички нужни документи. От там ни върнаха документите заедно с писмо в което обосновават отказа си с факта, че върху този парцел имало и четвърта сграда която не е наша собственост. През времето през което течеше тази процедура въпросната сграда, тъй като беше в много лошо състояние и неподдържана се срути. Поканихме лицето за което се твърди, че е собственик на сградата като материал да дойде и да си вземе материала. Той отказа с мотива, че не му трябва. И така вече 1 година тази сграда стои така разрушена. Подадохме отново молба до ОДЗГ за закупуване на парцела. Дойдоха на оглед и отново ни отказаха , като този път изтъкнаха факта, че върху скицата била означена въпросната четвърта сграда. При самия оглед те лично видяха състоянието на „сградата”. Въпроса ми към Вас е: Дайте съвет как по законен път да се промени скицата на парцела, като се означи, че в нея съществуват реалните три сгради?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар