Компенсация на лихвоточки

09.12.2011г. 10:07:38
За изплащането на компенсации за лихвоточки, достатъчно ли е да се закупи някаква идеална част от имот? Какви са другите варианти за изплащането на компенсации за лихвоточки?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар