Закупуване на имот с делба

09.12.2011г. 12:56:53
Искам да закупя къща която е на калкан с 600кв. място, но собствениците нямат направена делба. Как мога да разбера границите на имота и мога ли да изисквам от продавача да бъде направена делба?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар