Етажна собственост

08.12.2011г. 07:15:38
На 15.XI.2004г. е сключен договор за наем между Е.С и лицето П.И. Договора тече от 01.12.2004г. и е за срок от 3 години – т.е до 01.12.2007г. На 06.11.2007г. Управител на Е.С й предоставя Уведомление - което тя е подписала за получено, че договорът няма да бъде продължен и следва да освободи помещението. Продължава да го ползва и не плаща наем. На 26.06.2008г. с решение на О.С.-помещението да се освободи от наемателката и да не се отдава под наем. На 13.07.2008г. с нотариална покана я каним да освободи помещението. До момента не е освободена и дължи наем за 47 месеца. Какъв е най-бързият начин да бъде изведена от общото помещение,защото съсед я съди за завладяното му мазе вече 8 години. Във въпросното общо помещение са и общите ел.табла на блока.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар