Добър вечер!

06.12.2011г. 08:51:02
Бих искала да знам как може да се прехвърли имот (къща с двор) от името на моя дядо и на неговата сестра на името на трети човек. В случая на мен, като имаме в предвид, че къщата се прехвърля на мен, а не на майка ми и на вуйчо ми, които са наследници на дядо ми.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар