Неплатен лизинг

23.02.2011г. 08:20:27
През май 2007 година закупих стока на лизинг.През 2009 година ми се обадиха,че дължа една невнесена вноска по лизинговата схема.След направена от мен проверка се оказа,че последната вноска по лизинга наистина не е преведена по сметка.В договора за закупената стока е записано че вноските се превеждат чрез касиер-платец.Касиер-платеца отказва,че има вина.Задължението ми е подадено в регистъра за некоректни платци към всички финансови организации.Въпросът ми е : Дължа ли тази вноска след като касиер-платеца не я е превел по негова вина? Благодаря предварително. Телефон за контакт : 0898787468

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар