Жалба от зловоние в магазин в сградата

22.02.2011г. 10:58:55
Уважаеми господа, Бих искала да отправя следното питане, с надежда да получа яснота по случая и да определя последващите ми действия в правото ми на гражданин. Живея в жилищна сграда с магазин за риба на приземният етаж, където се извършва термична обработка на същата. На последен етаж съм, което ме прави пряко потърпевша, вследствие извършваната упомената дейност, поради факта, че изхода на допълнително изградения въздуховод от собственика на магазина е на покрива. Вследствие на този факт при използването на това съоръжение, миризмите се носят от въздушните течения, респ. в дома ми през отворените прозорци на жилището ми, предназначени да служат за проветрение,т.е. навлизане на чист външен атмосферен въздух?! Предполагам, сами се досещате за неприятната миризма, която съм принудена да понасям или просто да се съобразявам с „графика” на въпросния собственик, и че това нарушава качеството на на живота в собствения ми дом?!?.... Вие бихте ли понесли тези миризми всекидневно и смятате ли, че е редно да се търпи подобно нещо?! Още повече, неприятната миризма нахлува нерядко и през вентилационните отвори вътре в жилището, и тогава уви, вече не ми помага това, да си затварям прозорците, както правя иначе! ... Това възпрепятства да извършвам и рутинните за всяка домакиня битови дейности, като напр.да използвам простира си по предназначение!.... Направих опит да се обърна към инстанции, които се надявах да внесат някаква яснота по правата ми да се ползвам от елементарните си човешки потребности да не дишам отведения смрадлив въздух на риба и многократно използваните мазнини за пържене... Първата инстанция от която предположих, че бих могла да очаквам съдействие и посетих беше – ХЕИ, деловодство, където ме пратиха формално и чух рутинното им обяснение да си пусна писмена жалба. Споменах им за вече направена такава от неизвестно за мен лице в по преден период време и извършената от тях проверка; явно безрезултатно! Казаха ми по случая да се обърна към РВМС, тъй като въпроса не бил в тяхната компетенция. Същият отговор получих и от втората инстанция - че въпросът не касае и тяхната юрисдикция, а именно че „в тяхната законова уредба няма контролни критерии, касаещи замърсяване на въздуха, всл.на термичната обработка на риба”... Както е видно, оказах се в омагьосан кръг, както често се случва в подобни ситуации в опита си да открия има ли инстанция, можеща законово да защити нарушените ми интереси!!! Въпросът ми към вас е именно този? С поздрав, Лефтерова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар