Наеми

09.03.2011г. 06:44:28
В жилищният ни блок имаме помещение,което отдаваме под наем.Сега наемателят иска да си открием сметка в банка по която да ни привежда наема,защото такива са били сега изискванията.Длъжни ли сме да си открием сметка по която наемателя да ни привежда наема или може той да внесе задължението си в НОИ а разликата да плаща на касиерката на блока срещу оправдателен документ?Може ли този документ да бъде приходен ордер издаден от касиерката?

Правни мнения, съвети и коментари

31.05.2020г. 10:01
При плащане на суми над 10 000 лв. сумарно, следва плащанията да се извършват по банков път.

Коментар