Консултация за неправомерно навлизане в имот

09.03.2011г. 01:31:43
Искам да заведа дело за неправомерно навлизане в имот, моя собственност , и то след 22.00 часа за което имам свидетели. Мога ли да го направ , какъв е шанса да спечеля делото и какъв ще бъде адвокатския хонорар ?

Правни мнения, съвети и коментари

04.06.2020г. 01:12
Съветът ми е да коментирате въпроса с адвокат, като му предоставите повече подробности, за да е наясно дали се касае за гражданскоправен или наказателен казус.

Коментар