Изпълнителен лист на топлофикация София

07.03.2011г. 03:41:38
Уважаеми господа, Търся съвет, какво трябва да направя и към кого да се обърна при разрешаването на следния проблем. Дъщеря ми живее в чужбина. При идването си в началото на тази година и проверявайки си влога в ОББ се оказва, че и е наложен обезпечителен запор върху него за сума 2714,50 лв. от дата 26.04.2010г. За наложения запор не е уведомена писмено. От банката и отговориха, че това е по ИД 20011110403411 на ТЕЦ София и ни препратиха към съда за справка. След ходене от врата на врата успях да разбера, че става въпрос за дело водено през 2001г. на баща й, осъден да плати сума от 1001,06 лв. главница, 237,31 лихва и 24,77 лв. държавна такса. Изпълнителният лист получих след като подадох молба за издаване на копие и платих съответната такса. Със съпруга ми сме разведени от 1998г.Той почина на 14.09. 2003 г. и ние (децата му и аз) незнаехме нищо за това дело. През 2004г. аз теглих заем и покрих цялата сума, която дължаха децата на топлофикация наведнъж, като ни казаха, че след като покриваме наведнъж сумата лихвите не се плащат. Изведнъж през 2011г. ние разбираме, че ни се търси някаква сума, която всущност е издължена през 2004 г. Към кого трябва да се обърна за да се изясни случая и какво е тяхното правно основание след толкова години и по такъв начин да ни уведомяват за това дело. Предварително благодаря за оказаната помощ. С уважение: Валерия Йотова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар