Има ли смисъл? (Въпрос по ЗЗД)

06.03.2011г. 05:19:23
Какъв ще е изходът, ако заведа дело за обезщетение поради прекратяване на срочен договор за наем от страна на хазяина с едномесечно предизвестие. Договорът беше едногодишен, с договорено предизвестие от един месец. Бяха изтекли едва 4 месеца от договора. Ясно ми е, че сме постигнали такова съгласие, въпреки че срочните договори за наем би следвало да се прекратяват с изтичането на техния срок. Хазяинът е ужасно скандален. Обезщетението, за което претендирам е разликата в наема - между старото и новото място до изтичане на годината, за която беше сключен договорът и за хонорара, който съм за платила на брокера.

Правни мнения, съвети и коментари

08.06.2020г. 01:54
След като в договора е предвидено едномесечно предизвестие за прекратяване на договора, нямате основание за търсене на вреди.

Коментар