Договор за наем

27.02.2011г. 05:30:28
Здравейте! Искам да попитам когато отиваш да живееш под наем задължително ли трябва да се подпише договор и има ли някакви изменения от миналата година в Закона за наемните отношения? Ако може да ми дадете всички подробности по темата ще Ви бъда много благодарна!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар