Задължения към Топлофикация Пловдив

25.02.2011г. 06:12:48
Брат ми има гарсониера от дядо ни. Топлофикация П-в го осъжда май 2005 г. за неплатени сметки за периода 01.4.2002г.-31.5.2003г. и обезщетение за 03.6.2002-25.5.2005г. без той да бъде уведомен за това. Тази седмица получих покана за доброволно изпълнение с изх.дата 23.02.2011г, което е предадено на квартирантите в жилището. В поканата е посочен период 16.02.2011 - 09.03.2011г. за погасяване на задължението. От няколко години брат ми живее в чужбина. Въпросът ми е какви дейсвия мога аз да предприема? Не е ли минал срок за давност за тези задължения?

Правни мнения, съвети и коментари

03.06.2020г. 02:09
Можете да подадете възражание за погасяване по давност на въпросните задължения в "Топлофикация."

Коментар