пенсиониране

16.01.2011г. 03:02:45
Баща ми е роден на 18.01.1962 г. и има 29год 4 месеца и 10 дни трудов стаж,от който 16 години I-ва категория, 11 години - II-ра категория и 2 год военна служба (казарма). Въпросът ми е: сега след като премахнаха точковата система,по новия закон за пенсионирането,кога трябва да се пенсионира? И кои години се използват за изчисляване стойността на пенсията му? Благодаря Ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар