Казус - Съдружие

  • При положение, че съпругът ми е регистрирал ЕТ, преди брака, но по време на брака е започнал нова дейност- магазин, като аз се водя продавачка, на 1/2 раб.ден по договор. При евентуален развод, имам ли някакви права върху магазина? Ако не, как бих могла да докажа, че моят принос е по-голям от 4ч/ден,мога ли да стана съдружник сега? Весела К.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Не можете да станете съдружник в ЕТ, но можете да учредите ООД със съпруга си и да прехвърлите предприятието на ЕТ в него.