Мога ли да поискам издръжа от бащата на детето ми

13.01.2011г. 11:53:12
Имам дете на година и девет месеца. Припознато е от бащата. Не сме женени. Бащата не работи в момента, и има задължения към банки. Искам да осъдя бащата да изплаща издръжка. Въпросите са ми няколко: - В това негово материално положение каква сума би определил съда? И има ли значение, ако аз притежавам недвижимо имущество, би ли било в мой минус? - Съда може ли да го задължи да изплати издръжка за изминал период - година и девет месеца? - Имам ли право на безплатна правна помощ, и ако да, към кого да се обърна? - Може ли да откаже да изплаща издръжка? И какви последствия може да има това? Благодаря Ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

18.10.2017г. 12:58
Здравейте!Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца безусловно- чл.143 ал.2 от СК "Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си."Минималния размер на издръжка е в размер на 1/4 от минималната работна заплата към момента в страната.Издръжка за минало време може да се търси до една година назад от предявяването на иска.Ако бащата откаже да заплаща доброволно, след като е осъден, съдът ще Ви издаде изпълнителен лист, с който ще образувате изпълнително производство.Ако съдебния изпълнител не открие налично движимо или недвижимо имущество, собственост на бащата, има възможност част от издръжката да се изплаща от общината.Освен това бащата носи наказателна отговорност от общ характер за неплащане на издръжка на две или повече месечни вноски на основания чл.183 от НК.Относно безплатната правна помощ може да разгледате сайта на националното бюро за правна помощ и да се запознаете с условията при които се предоставя, както и да се снабдите с необходимите документи за това. адв.Ивалина Димитрова, служебем адрес: гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 23, тел.0899783674

Коментар