Дарение срещу гледане на родител

12.01.2011г. 12:50:01
Имам един син женен в чужбина. Мъжът ми умря и искам да знам колко е делът му от двата ни апартамента, единия към 100кв, другия към 60 кв. Мога ли да направя дарение срещу гледане или ако не иска, да го ставя на държавата?

Правни мнения, съвети и коментари

08.09.2017г. 01:22
Вие заедно с синът ви сте наследник на частта на мъжът ви и то по закон! Второ притежавате по 1/4 от дела на мъжа си и от двата имота, както и сина ви. Може да направите гледане и издръжка само за своята половина, както и частта, която получавате от мъжа ви, останалите части са на сина ви. Т.е. вие не сте едноличен собственик на имотите, а сте съсобственик заедно със сина си, и няма как да оставите каквото и да е било на държавата след като имате наследници, освен ако те не се явят за да го получат или не се откажат от него.

Коментар