Завещание

14.12.2010г. 04:28:31
Моят казус: Моля да ми обясните, как, къде и какви документи трябва да си извадим, за да си завещаем един на друг. Например: как да завещая моята част от половината имот на съпруга ми, ако аз почина преди него и обратно - той да завещае своята част от половината имот на мен, ако той почине преди мен? Желанието ни е до нашата смърт да разполагаме с нашето жилище, без да се притесняваме, че може да останем на пътя докато сме живи? Благодаря Ви предварително. С уважение: Е. Димитрова

Правни мнения, съвети и коментари

29.12.2019г. 09:51
Препоръчително е да направите нотариално завещание, като за целта посетите нотариус, който ще състави същото. Необходим Ви е оригинал на документ за собственост и на удостоверение за граждански брак.

Коментар