заведение в жилищен блок

10.12.2010г. 05:49:52
Проблемът ни е следния В партерния етаж на блока ни има бистро. Собственикът е пуснал аспирацията на заведението в комина ни и във всички апартаменти, когато през зимата палим печки връща пушек, а понякога и огън. Въпросът ни е няма ли противопожарни изисквания, които да забраняват използването на комин за аспирация. Освен това никой не е искал съгласието на живущите за отварянето на заведение в това помещение. Дали по новия закон за етажната собственост можем да забраним това или поне да вземем решение той да няма право да използва комина като отвор за вентилация?

Правни мнения, съвети и коментари

09.03.2020г. 01:55
Съветът ми е да сезирате местната община и РЗИ, като е следвало да се получи съгласие от собствениците за откриване на заведението.

Коментар