Период - вземания от неизплатена част от заплати

29.03.2012г. 04:56:13
Здравейте, Моят казус е следният: От 01.01.2010г. до 31.10.2011г, отстрана на работодателя, са удържани суми от работната ми заплата. Тъй като вече не съм служител на фирмата(от 01.11.2011г.), има ли давностен период след който, не мога да заведа дело за изплащане на удържаните суми(т.е. ще мога ли да съдя фирмата след 5 г. за изплащане на сумите)? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар