Некоректни съседи

12.04.2012г. 11:30:33
Здравейте, обръщам се към Вас със следния въпрос. Преди девет месеца на общо събрание на блока се взе решение за събиране на пари за ремонти и обновяване на блока, в които живея като сумите бяха определени спрямо размера на собственост върху идеалните части. В решението на общото събрание се цитира и съответния член въз основа на които се събират парите. Също така на общото събрания се изясни, че дом. съвета има право да даде под съд (не знам дали се изразявам правилно) собствениците отказващи да плащат. В тази връзка има хора не платили за нито един месец и ме интересува какво е нужно да направи дом. съвета за да си събере дължимите на блока пари. Очаквам Вашия отговор. Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар