Закупих имот от ЧСИ

04.04.2012г. 01:27:09
Закупих имот от ЧСИ. Искам да го ипотекирам, но трябва да изкарам документ от агенция по вписванията - удостоверение за липса на тежести върху имота, предлаган като обезпечение по кредита-10 години назад и за ПРЕДХОДНИ СОБСТВЕНИЦИ. След като апартамента е ипотекиран от предходните собственици, как ще паднат ипотеките и това ще ми окаже ли влияние в банката за теглене на кредита ???

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар