За изнудване

24.03.2012г. 05:48:03
Въпросът ми е следният : Преди 10 дни баща ми ми прехвърли идеалните си части от недвижим имот който е съсобственост с една жена. Днес аз получих на името на баща ми и майка ми , покана за доброволно изпълнение т.е . да и бъде изплатена сумата от 7000 лв.от 1.04.2009 г. до момента с настоящата лихва и с на 5 число да и се плаща определен наем , който тя си е измислила. Тъй като родителите ми не са вече собственици на въпросният имот можели да заведат жалба за изнудване срещу бившата си съсобственика?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар