Запис на заповед

22.03.2012г. 05:43:26
Здравейте,имам следния казус: Работодател съм на работник, на който преди време помогнах финасово и до този момент не съм си получила от него парите. Подписал ми е запис на заповед, но след консултация в моя град с ваши колеги, мненията за успех в евентуално дело бяха различни. Ето как изглежда записта: Долуподписаният.......... ЕГН..... Адрес..........,като ИЗДАТЕЛ на настоящата заповед се задължавам БЕЗУСЛОВНО да платя на Павлина Славова, с ЕГН............., собственик на фирма.............., или на негова заповед, в качеството си на:ПОЕМАТЕЛ сумата:.......лв Падежът на задължението е:м.Януари 2009 г. Място на плащане:гр.Русе Дата на издаване:28.11.2008 г. Място на издаване:гр.Русе Разчитам изключително много на Вашето компетентно мнение, за да знам имам ли все още някакъв шанс да си получа парите. Ще очаквам отговора Ви ! Благодаря предварително !

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар