Пари от чужбина

28.04.2011г. 03:14:25
По какъв начин е най-разумно съпругът ми да изпрати от чужбина в България $50 000? Ако го направи по банков път дължа ли данък на държавата? Какво трябва да напиша за произход на парите след като се пращат от съпруга ми?

Правни мнения, съвети и коментари

19.06.2020г. 12:47
По банков път следва да е посочено основание за заплащане на сумата и в зависимост от основанието се определя и дължимия данък.

Коментар