данъчна декларация поЗДДФЛ

15.04.2011г. 10:05:52
Трябва ли да подава данъчна декларация по този закон лице,което през 2010 г. е сменило двама работодатели имало е трудови правоотношения с двама работодатели,но не едновременно и към 31.12.2010 г. е било безработно

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар