Казус - Собственост

  • Не съм осиновена от съпругата на баща ми. как е най-неоспоримо тя да ми остави своя собственост след смъртта си, за да не могат сестрите й да оспорват? Милена Спирова

    Правни мнения, съвети и коментари