МПС

12.04.2011г. 11:05:35
Дъщеря ми,има група инвалидност 70% с чужда помощ,но е малолетна.Мога ли да регистрирам МПС на нейно име за да ползувам някакви отстъпки?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар