Нови обстоятелства по чл.303 ГПК

15.04.2012г. 02:19:04
Здравейте!На някой може да му се стори нелеп въпроса ми, но за мен е много важно да знам, какво означава и какво включва термина "нови обстоятелства" по чл.303 на ГПК? Може ли да се таксува като ново обстоятелство това, че допускането до касационно обжалване е на основанеи чл.280, ал.1, т.2 ГПК поради противоречиво разрешаване на въпроса дали когато съдът установи, че ищецът е собственик не на целия имот, а само на част от него, следва да уважи иска за съответнатаидеална част, а Решението е постановено по чл.281, т.3, като не е уважен иска за съответната идеална част , а е присъден целия имот на ищеца ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар