вещо лице

30.03.2012г. 02:07:16
Има ли право инженер-геодезист да бъде вещо лице в дело по чл.108 от ЗС на жилищна сграда и може ли на основание погрешно становище на такова вещо лице да се иска отмяна на влязло в сила решение Благодаря предварително

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар