Отдаване под наем на имот

15.02.2009г. 12:20:00
Имам пълномощно от дъщеря ми, която е чуждестранно физическо лице, да отдавам под наем и да получавам наем за нейния апартамент. Апартаментът е отдаден под наем на фирма. Данъкът върху този доход от наем мое задължение ли е или на дъщеря ми и къде и по какъв начин ще бъде удържан и платен? Георги Узунов

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар