изчистване на досие

05.06.2011г. 01:26:36
Имам следния въпрос, осъждан съм за кражба на 4 месеца условно с три години изпитателен срок. след изтичане на трите години получавам реабилитация по право. Да но в системата на МВР си оставам осъждан. Има ли някакъв вариант и от там да се изчисти? Питам по повод нещо което ми се случи преди два месеца. Излизам на разходка с приатели, спират ни с колата за ротинна проверка, питат имали някои задържан или осъждан? Аз отговарям, да аз. след справка по станцията ме арестуват. На моя въпрос защо ме арестувате отговориха (защото си криминално проявен) стоях от 16:00 до 11:30 на другия ден в ареста за да ме попита един дознател (ти с какво се занимаваш и правиш ли нещо незаконно) след което ме пуснаха. Но през това време аз трябваше да отида на работа. Естествено уволниха ме. Питах дознателя цял живот ли ще ме арестуват така без причина само защото съм криминално проявен, само сви рамене и поклати глава. Искам просто нормален живот, как може това с МВР да се промени? Моля за някакво решение

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар