Неполучени суми по договор за аренда

26.05.2011г. 03:21:04
Как се завежда дело за неполучена аренда по договор с фирма обработваща земята ,колко време е нужно за да се произнесе съда по подобно дело и какви са таксите /държавни и на адвокат/.Арендния договор е за земя намираща се в община Нови Пазар. Благодаря предварително за отговора.

Правни мнения, съвети и коментари

18.11.2017г. 08:25
За парични вземания може да се поиска издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК, като се подаде заявление в този смисъл заедно с необходимите документи. Държавната такса е 2 % от претендираната сума, а адвокатският хонорар се определя съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет отново съобразно сумата. Обикновено до месец съдът издава заповед за изпълнение, която се изпраща на длъжника и ако същият не подаде възражение в 2 седмичен срок от връчването й, съдът издава изпълнителен лист.

Коментар