Намаляне на заплата и работно място след майчинство!

22.02.2012г. 12:53:24
Здравейте. Искам да ви помоля за професионален съвет. След 1 месец ми изтича първата година от майчинството и уведомих управителя на магазина, в който работя, че се връщам на работа. След проведено събрание на фирмата получих отговор, че мога да се върна на работа при условие, че не заема старата си позиция на касиер ( аз съм титуляр на това място) , а остана като продавач в магазина и освен това заплатата ми бъде намалена от 570 лева на 440 лева ( заплата, която получават новопостъпилите в магазина, а аз съм от 5 години на това място). Решила съм да успорвам и двете "предложения", защото те ми го поставят като условие, а мисля, че нямат това право. Искам да вметна, че има още една майка, на която се поставят същите условия, за да се върне на работа, но на никой друг от персонала в магазина не се намалява заплатата, а само на майките. Ще ви помоля за съвет. Разговаряла съм с човек от комисията за защита от дискриминация и той ме увери, че категорично нямат такова право- нито за намаляне на заплата, нито за промяна на позиция. Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

22.01.2021г. 01:49
Здравейте, прав е служителят от КЗД, като съветът ми е доброволно да не подписвате нов трудов договор за нова позиция и по-ниска заплата.

Коментар