Отпуск по майчинство

16.02.2009г. 02:21:00
От кога започва да тече отпуск по майчинство,при осиновяване на дете на 8месеца?Имам ли право на 135 дни платен отпуск? Даниела Петрова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар