Неизплащане на трудово възнаграждение

19.01.2011г. 10:07:01
Здравейте, работя на основен трудов договор при един работодател. Собственика и управител има и други фирми със сходна дейност. Преди три месеца той ми предложи да подпиша втори трудов договор по чл.111 от КТ за работа в една от другите му фирми, за един час на ден. Въпросът ми е, че той не ми изплаща договореното възнаграждение по втория трудов договор. Как мога да постъпя, т.к. аз все още работя и в другата му фирма, а не бих желал да полагам труд в две фирми а да получавам само една заплата.

Правни мнения, съвети и коментари

24.03.2020г. 02:53
Здравейте, можете да прекратите втория трудов договор без предизвестие поради неизплащане на трудовото възнаграждение.

Коментар