Имуществена щета при ремонт от съседа

04.08.2011г. 01:28:59
Здравейте! Значи ситуацията е следната: Съседът си прави ремонт на апартамента и при ремонта е направил дупка в стената на нашият апартамент. (Дупката е доста голяма и видима, защото е откъртено цяло парче от панелът.) Тъй като стената е на тапети, няма начин да се покрие дупката без да се личи, освен ако не сменят тапетите изцяло. Какви права имам аз в случая и мога ли да претендирам за обезщетение. (Не можем да се споразумеем със съседа относно стойността на щетата) Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар