Oбещетение от бюрото по труда при съкращение с два трудови договора

31.07.2011г. 01:30:13
Съкращават ме от работа. Имам постоянен трудов договор. Работя и на друго работно място на 4 часа и там ме осигуряват на 4 часа. Имам ли право като ме съкратят да получавам обещетение от бюрото по труда. На другото място работя по 4 часа на ден и получавам 150 лв.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар