Отнето строително разрешение

30.07.2011г. 02:31:36
Издадено строително р-е за пристройка към магазин на гараж в сграда етажна собственост.Земята в-ху която е изградена пристройката за удължаване на магазина е общинска.Отстъпеното строит.р-е е от март 2005г. Поради грешка на Общината която не е уведомила останалите съсобственици е отнето строит.р-е /поради жалба на 1 от тях , който също има такова строителство реализирано на неговия гараж./Отнетото строит.р-е се обжалва но делата не се печелят.Следва заповед за събаряне и отстраняване на пристройката от ДНСК.Заведен е иск с-щу Общината по ЗЗДО, койте е отхвърлен тъй като Общините по това време не носят отговорност а само д-вата.Въпросите са ми: 1.Кой носи отговорност-с-щу кого трябва да е насочен иска за грешката на Общината през 2005г. 2.По ЗЗД или по ЗОДО следва да е иска и изтекъл ли е срока за този иск. Благодаря предварително за отговорите.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар