Наследствен автомобил

03.12.2010г. 09:31:57
Трябва ли да се пререгистрира в КАТ наследствен автомобил? Единствен наследник съм. Обявих го за продажба, т.е. не мисля да го използвам.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар