Наследство

30.11.2010г. 10:24:04
Живея в къщата на родителите ми,в която преди 10 год. направих основен ремонт с разширение със собствени средства и труд(без помощ от никой), но всички разрешителни и скици са издавани на името на родителите ми като собственици на имота.Преди 1 година почина баща ми,но все още къщата съществува като съсобственост между него и майка ми.Какъв е законовия срок, в който трябва да се уреди наследството? Наследници сме аз, майка ми и сестра ми.Каква част като наследство се пада на всеки от нас? Разширението, което съм направил със собствени средства подлежи ли на подялба?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар