Гаранции за продавача на жилище при покупко продажба с банков кредит

27.11.2010г. 12:51:29
Какви са гаранциите на банката, която отпуска жилищен кредит на купувача, че след представяне на нотариалния акт и прехвърляне на ипотеката в агенцията по вписванията, парите ще бъдат преведени на продавача, при условие, че в нотариалния акт е записана действителната продажна цена на жилището? Изобщо има ли някакви механизми, които защитават собственика (при подписване на предварителния договор, при изготвяне на нотариалния акт) и гарантират получаването на парите и ако да - какви са те? Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар