Палномощно

26.11.2010г. 08:05:49
Палномощно в колко екземпляра се заверява и остава ли 1 за нотариуса?

Правни мнения, съвети и коментари

21.06.2017г. 08:53
Не сте уточнили за какво пълномощно се касае. В случай че пълномощното няма за предмет представителство относно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот, подписът на упълномощителя се заверява в един екземпляр. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092

Коментар