корупция

22.01.2012г. 06:23:30
здравеите преди една година се наложи да платя пари4на гаранция от 800лв.По сужет на служебен аджокат я внесох от негово име и сега не мога да си полу4а парите обратно,като се има ж преджид 4е делото е приклу4ило и гаран цията е освободена,но вупросният аджокат няма желания да ми вурне парите. моля жи да ме посуветвате как да поступя с увагение;Борислав Илиев

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар