Запитване за продажба на имот закупен по трудов договор без нотариален акт

23.09.2011г. 11:02:45
През 1983 година получих жилище от Жилфонд Бургас. В него живеех под наем продължение на 12 години. През 1995 год Община Бургас ни даде право да го закупим и ние направихме това. Въпросът ми към вас е следният: Мога ли да го продам при положение, че сме с трудов договор и нямаме натурален акт или трябва първо да си извадим натурален акт и тогава да го обявим за продан. Благодаря ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

21.07.2017г. 11:27
Не е необходимо да се снабдявате с нотариален акт, тъй като документът, който удостоверява правото Ви на собственост е договорът за покупко-продажба, сключен с Кмета на Община Бургас.

Коментар